Kundcase

Newbody family

Om
Newbody Family arbetar för att stärka svenskt föreningsliv genom att erbjuda produkter som ungdomarna säljer för att möjliggöra cupresor, inköp av matchkläder, mm. Sedan starten 1987 har deras produkter bidragit med 1,2 miljarder kronor till föreningar, lag och skolklasser.

Utmaningen

Newbody Family har sedan starten haft en försäljningsmodell som bygger på att trycka upp kataloger ett par gånger per år som ungdomarna sedan presenterar för potentiella kunder. Alla beställningar har skett via listor som fylls i för hand. Distributionen av varor har gått via en föreningsadministratör eller klassförälder och det har även gällt betalningen. Allt detta håller nu på att förändras.

Via digitala kanaler (främst webshop, men också genom enkla medel som till exempel QR-koder som ungdomarna använder för att låta kunden handla direkt via nätet med bibehållen säljaridentifiering) vill man öka sin marknadsandel och nå fler slutkunder. Man avlastar också lagadministratörer och klassföräldrar genom att eliminera den fysiska hanteringen av paket och kontanter. All denna digitalisering ställer helt nya krav på Newbody Family’s IT-arkitektur och informationsstrategi. Som många andra bolag har de ibland ”suttit i baksätet” och låtit leverantörer designa informationsflöden och IT-lösningar vilket resulterat i ett IT-landskap som försvårar informationsutnyttjandet och gör det onödigt dyrt och långsamt att förändra och tillföra nya IT-förmågor.

Lösningen
Newbody Family har anlitat EMCAP för att genomföra en digital transformation av sin verksamhet genom att ta ett samlat grepp kring verksamhetsprocesser, krav, IT-arkitektur och IT-utveckling. EMCAP har via en av våra seniora konsulter iklätt sig rollen som chefsarkitekt. Han fungerar också som coach och mentor för Newbodys ledningsgrupp. Vi hjälper dem planera, strukturera och genomföra harmoniserade förändringar av arbetsmetoder och IT-lösningar.

De huvudsakliga områdena EMCAP arbetar med är:
· En tydlig IT-strategi som inte bara fokuserar på Varför och Vad utan också Hur
· En tydlig process för hur kontinuerlig förbättring av verksamhetsprocesser kopplas till IT-arkitektur och utveckling/upphandling av IT-lösningar
· Ett fokus på master data management baserat på ordning och reda och en genomtänkt API-arkitektur
· En färdplan som steg för steg arbetar bort teknisk skuld

Värdet för Newbody

Det övergripande målet för Newbody Family är att skapa en digital plattform där man snabbt och enkelt har tillgång till relevant information, snabbt kan göra förändringar i sitt IT-landskap, och där man har kostnadskontroll över sina IT-investeringar. Allt för att kunna tillgodose klubbar och klassers behov i form av enkelhet

Människa, process och teknik
EMCAP bidrar inte bara med teknisk kompetens och förmåga. Än viktigare är att vi aktivt samarbetar med Newbody Family för att etablera nya rutiner och arbetssätt. Vi beaktar förändringsresans utmaningar och stöttar Newbody Family med insikter och kompetens för att säkerställa att vi inte bara bygger en tekniskt fungerande plattform, utan att den också används och uppskattas. Det är först när det senare händer som lösningens värde för Newbody Family kan förverkligas.